Maria-InLine.JPG

WATCH LIST

Regi/Director:  Ben Rekhi

Skådespelare/Actors: Alessandra de Rossi, Arthur Acuña, Bernard Carritero

94 min | Philippines, USA, Canada | 2019 | Tagalog, English subtitles.

From 15 Yo

After her husband is murdered under mysterious circumstances, Maria is left to fend for her three children in a virtual police state. As she delves into Manila’s dark underworld of cops, criminals, and drugs to find answers, she realizes the truth is never black and white, and that she must explore her own darkness to keep her family safe.


Efter att hennes man har blivit mördad under mystiska omständigheter, blir Maria tvungen att ta hand om sig själv och sina tre barn i en polisiär stat. När hon börjar gräva sig djupare in i Manillas under värld av poliser, kriminella och droger för att hitta svar, inser hon snart att sanningen aldrig är svart eller vit. Hon måste utforska sitt eget mörker för att kunna hålla sin familj säker.

The film is presented in collaboration with RIA Money Transfer .

 

Visningar / Screenings

2021

Stockholm,Grand:
2 Oct, 13:35

Umeå, Folkets Bio:
10 Oct, 19:30

Norrköping, Cnema:
16 Oct, 20:15