The Man Standing Next_Press Still (2).jpg

THE MAN STANDING NEXT
남산의 부장들

Regi / Director: Woo Min-ho

Skådespelare / Actors: Lee Byung-hun, Lee Sung-min, Kwak Do-won

114 min | South Korea | 2020 |  Korean, English subtitles.

From 15 Yo

The film is presented with the support of the Embassy of the Republic of Korea in Sweden and the Korean Film Council.

It is 1979, and South Korea has been under the absolute domination of President Park’s dictatorship for 18 long years. Kim Gyu-pyeong, the director of the Korean Central Intelligence Agency, has asserted his loyalty to the president despite having his doubts about the leader’s intentions. When the former director of the KCIA flees to America with a time-bomb of government secrets, Kim is sent on a mission to stop the truth in its tracks. But as the government’s web of lies continues to be spun, tensions build, alliances crumble, and the once impenetrable leadership must face the fact that all men, no matter how powerful, must die.


Det är 1979 och Sydkorea har varit under president Parks strikta diktatorskap under 18 långa år. Kim Gyu-pyeong, chefen för den koreanska underrättelsebyrån har bedyrat sin lojalitet till presidenten trots sina tvivel på hans intentioner. När den före detta chefen för underrättelsebyrån tar sin flykt till USA med en tidsinställd bomb av regeringshemligheter, blir Kim skickad på ett uppdrag för att hindra sanningen från att läcka ut. Men regeringens nät av lögner fortsätter att växa tillsammans med spänningar och fallande allianser. Det en gång ohotade ledarskapet måste inse att alla män, oavsett hur mycket makt de besitter, alla måste dö.

 

Visningar / Screenings

2020

Stockholm, Grand:
3 Oct, 15:15

Uddevalla, Filmis:
28 Oct, 18:00