09.jpg

JUROR 8 | 배심원들

Regi / Director: Hong Seung-wan 

Skådespelare / Actors: Moon So-ri, Park Hyung-Sik, Jo Soo-Hyang, Jo Han-chul

114 min | South Korea | 2019 | Korean, English subtitles.

From 11 Yo

The film is presented with the support of the Embassy of the Republic of Korea in Sweden and the Korean Film Council.​

On the day of the 1st Citizen Participation Trial, all media’s attention is focused on this very first jury trial in Korea’s juridical history. Randomly selected 8 citizens are called up to rule a matricide case which is almost determined with conclusive evidence. While the judge waits for the 8 jurors’ unanimous vote for “Guilty” to determine the conviction, these way-too-passionate jurors start to overturn the case, raising questions that had never been asked in the court…


På den inledande dagen i den allra första jurybedömda rättegången i Koreas historia är intresset från media stort. Åtta medborgare har slumpmässigt valts ut för att döma i ett familjerelaterat mordfall. Utgången är nästan på förhand bestämd med övertygande bevisning. Medan domaren inväntar att de åtta jurymedlemmarna enigt ska rösta för en fällande dom börjar den mycket passionerade juryn att vrida och vända på argumenten och ställa frågor som tidigare inte ställts i rätten. 

 

Visningar / Screenings

2021

Stockholm, Grand:
2 Oct, 16:05

Bromma, Bio Kaskad:
4 Oct, 20:00