JUNK HEAD main.jpg

JUNK HEAD

 ジャンク・ヘッド

Regi / Director:   Takahide Hori

Animation

101 min | Japan | 2021 |  English subtitles.

From 15 Yo

in collaboration with Monsters of Film

Mankind attains longevity through gene manipulation, but finds itself on the road to extinction when the species loses the ability to reproduce. Their clones who rebelled 1,600 years ago are now known as Marigans and rule the bottomless underworld. Some of them seem to have become fertile and the government takes this as a ray of hope and decides to send civilians in to carry out an ecological study. Selected for the mission, Parton sets off on an adventure through a subterranean labyrinth crawling with monsters in order to secure humanity’s future.


Mänskligheten upprätthåller sin fortlevnad genom genmanipulation, men är på väg att dö ut då människoarten tappar förmågan att reproducera sig. Klonerna som gjorde uppror för 1600 år sedan är numera kända som Marigans och härskar i den bottenlösa undre världen. Några av klonerna verkar ha blivit fertila och regeringen ser detta som en strimma av hopp och beslutar sig för att sända civila för att genomföra en ekologisk studie. Den utvalda för uppdraget, Parton, beger sig på ett äventyr genom underjordiska labyrinter som kryllar av monster, med siktet inställt på att rädda mänskligheten.

The film is presented with the support of  the Japan Foundation.

 

Visningar / Screenings

2021

Stockholm, Zita: 1 Oct, 19:25